Privacy verklaring Werkgeluk in-zicht

Werkgeluk in-zicht hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze verwerken.

Verzamelde persoonsgegevens

Als loopbaancoach en aanbieder van TMA, verwerken we persoonsgegevens van onze klanten om onze diensten aan te kunnen bieden en onze verplichtingen jegens hen na te komen. De persoonsgegevens die we verzamelen zijn onder meer naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, cv en andere relevante informatie die nodig is voor onze dienstverlening. We verzamelen deze gegevens rechtstreeks van onze klanten of via TMA.

Doel van de gegevensverwerking

We verwerken persoonsgegevens om onze klanten te kunnen voorzien van passende loopbaancoaching en TMA. Dit omvat onder meer het matchen van competenties en vaardigheden met potentiële loopbaantrajecten, het maken van assessments en rapportages, het bieden van feedback en advies, en het vastleggen van informatie over de klant in ons klantenbestand. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren en te ontwikkelen.

Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens

We nemen passende maatregelen om de persoonsgegevens van onze klanten te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of diefstal. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor we wettelijk verplicht zijn ze te bewaren.

Delen van persoonsgegevens

We delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld met TMA voor de verwerking van analyses en rapportages. We zorgen ervoor dat deze derden zich houden aan dezelfde privacywetgeving en vertrouwelijkheidseisen als wij.

Rechten van de betrokkene

Onze klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Ook hebben klanten het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en het recht om gegevens over te dragen. Klanten kunnen deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Contactgegevens

Als klanten vragen hebben over deze privacyverklaring of hun rechten willen uitoefenen, kunnen ze contact met ons opnemen via:

Werkgeluk in-zicht
Oranjestraat 64
3361 HS Sliedrecht
06-42547232
marina@werkgelukinzicht.nl